Acerca de

A miña foto
etikas@etikas.org, 670 90 17 21
Étikas é un proxecto inspirado polo bo facer, pola ilusión e tesón de todas esas organizacións e persoas que traballan para mellorar o seu entorno, a súa sociedade e as súas vidas dende os frontes da ecoloxía, medio ambiente, feminismo, igualdade, cultura, dereitos, inserción, integración, economía, educación, transformación social, sostibilidade, construcción, consumo, sanidade, laboral, xustiza, tecnoloxía, ... En Étikas queremos, dende o eido económico e organizativo, aportar os coñecementos e a experiencia en materia fiscal, mercantil, laboral e da xestión para axudar a todos esas persoas e profesionais, organizacións e empresas a percorrer o seu camiño impartindo Formación, tanto grupal como individual personalizada, en materia fiscal, económica e xestión empresarial e burocrática. Con este blogue, pretendemos mastigar e simplificar a información económica que en moitas ocasións tan complicada resulta de comprender.

4.12.14

Recortes en Gasto Social vs Xuros da Débeda


E ademais...arredondando cifras:

-Fraude Fiscal en España: cáusanos perdas de 80.000 millóns de € cada ano.

-72% do fraude: cometido polas Grandes Fortunas e Grandes Empresas.

-Fraude Fiscal das Grandes Fortunas e Grandes Empresas: cáusanos perdas de 57.600 millóns de € cada ano = 57.600.000.000 €

-Débeda do estado español: 1 billón de € = 1.000.000.000.000 €

-Xuros da Débeda: 35.000 millóns de € cada ano = 35.000.000.000 €


Tiramos conclusións?Fontes: PACD (Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda). GETSHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda). Banco de España