Acerca de

A miña foto
etikas@etikas.org, 670 90 17 21
Étikas é un proxecto inspirado polo bo facer, pola ilusión e tesón de todas esas organizacións e persoas que traballan para mellorar o seu entorno, a súa sociedade e as súas vidas dende os frontes da ecoloxía, medio ambiente, feminismo, igualdade, cultura, dereitos, inserción, integración, economía, educación, transformación social, sostibilidade, construcción, consumo, sanidade, laboral, xustiza, tecnoloxía, ... En Étikas queremos, dende o eido económico e organizativo, aportar os coñecementos e a experiencia en materia fiscal, mercantil, laboral e da xestión para axudar a todos esas persoas e profesionais, organizacións e empresas a percorrer o seu camiño impartindo Formación, tanto grupal como individual personalizada, en materia fiscal, económica e xestión empresarial e burocrática. Con este blogue, pretendemos mastigar e simplificar a información económica que en moitas ocasións tan complicada resulta de comprender.

31.3.15

Alternativa ao TTIP


Como alternativa ao Tratado (TTIP) que a Unión Europea e Estados Unidos xunto coas grandes transnacionais están a negociar, a sociedade civil europea propón o Mandato de Comercio Alternativo.
A Alianza do Mandato de Comercio Alternativo está formada por grupos de campesiñas e campesiños, grupos que traballan en materia de desenvolvemento, activistas do comercio xusto, sindicalistas, traballadoras e traballadores migrantes, ambientalistas, grupos de mulleres, dereitos humanos, consumo y de base confesional de toda Europa que buscan desenvolver unha perspectiva alternativa da política comercial europea: unha visión que sitúe ás persoas e ao planeta por diante das grandes empresas.
Os principios deste Mandato son:
*Que os dereitos humanos, os dereitos das mulleres, os dereitos indíxenas, os dereitos laborais e a protección do medio ambiente primen por riba dos intereses empresariais e privados.
*A transformación estrutural, o acceso universal a servizos públicos de calidade, a protección social, normas laborais e ambientais máis estritas, a democracia e a transparencia.
*Que os Gobernos regulen as importacións, exportacións e inversións de forma que estas sirvan ás súas propias estratexias de desenvolvemento sostible.
*Que os países, as rexións e as comunidades podan controlar a produción, a distribución e o consumo dos seus propios bens e servizos.
*Que a política comercial europea respecte o dereito dos países e as rexións a desenvolver o comercio local e rexional -e a darlle prioridade- por riba do global, por exemplo, no sector da alimentación.
*Que os Gobernos e os parlamentos europeos podan esixir ás súas corporacións que rendan contas polas consecuencias sociais e ambientais das dúas operacións en Europa e o resto do mundo.
*Que se respecte a soberanía alimentar, e se permita que países e comunidades den prioridade aos sistemas alimentarios locais e rexionais.
*Que se fomente unha política industrial que favoreza unha transición xusta cara outro modelo de desenvolvemento, que ser fortalezan as regulacións sociais e ambientais, e se garanta a total transparencia das cadeas de valor mundiais.
*Que se asegure unha distribución xusta da renda nas cadeas de valor mundiais, garantindo uns ingresos estables e dignos aos produtores e traballadores, e prezos accesibles aos consumidores, especialmente no tocante a necesidades como alimentos e medicamentos.
*Que os Gobernos, os parlamentos e as autoridades públicas teñan plenos dereitos para regular os mercados financeiros e o sector dos servizos financeiros coa fin de protexer os dereitos sociais e de benestar, asegurar a sostibilidade, salvagardar o control democrático e garantir a estabilidade financeira (entre outras medidas, limitando os movementos de capital).
*O troco de coñecementos e o libre acceso a eles, por exemplo, a través de sistemas de código aberto, iniciativas de troco de sementes ou patentes mancomunadas, e sistemas de licenzas abertas para promover a innovación e o acceso a medicamentos.
*Que certos sectores, entre os que estarían bens públicos como a auga, a saúde e a educación ou os servizos financeiros, queden excluídos das negociacións da UE en materia de comercio e investimentos.
*Que se recoñezan responsabilidades comúns pero diferenciadas para os países en desenvolvemento e se garanta un trato especial e diferenciado para os máis pobres.
*Que se aplique o principio de precaución (polo que se asume a responsabilidade de protexer ao público de danos potenciais, aínda que non estean demostrados) en todas as regulacións e normas de comercio e inversións.

Fontes: noalTTIP (podes ver o documento completo en https://drive.google.com/file/d/0B_mUdIZ6Oe5YVWk2RTVsUlR6LWc/edit?pli=1)